Sáu giờ còn ở kinh đô,

Chín giờ xe lửa đã vô cửa Hàn.

Mười giờ bước xuống xà lan,

Bóp bụng mà chịu, nát gan trăm bề.

Bước lên tàu, tàu thổi súplê,

Khoác khăn kéo lại, bảo em về nuôi con.

Đầu hè có buồng chuối non,

Để giành xáo, ghế cho con ăn lần.

Khoai từ, khoai choái, khoai nần,

Còn một vạt bắp trước sân chưa già.

Với hũ sắn lát trong nhà,

Để giành xáo, ghế cho qua tháng ngày.

Bố em ơi!

Ráng mà nuôi con chim chuyền cho biết liệng biết bay,

Mai sau anh có thác, hắn giữ cái ngày tiên linh.