Cờ bạc đã khinh anh,

Áo quần bán hết một manh chẳng còn.

                                                                            Gió đông nam chui vào đống rạ,

                                                                            Hở mông ra cho quạ nó lôi.

                                                                            Anh còn cờ bạc nữa thôi?

Chồng em nó chẳng ra gì,

Tổ tôm xóc đĩa nó thì chơi hay.

Nói ra xấu thiếp hổ chàng,

Nó giận, nó phá tan hoang cửa nhà.

Nói đây, có chị em nhà,

Còn năm ba thúng thóc với một vài cân bông.

Em đi bán trả nợ cho chồng,

Còn ăn hết nhịn cho hả lòng chồng con.

Đắng cay ngậm quả bồ hòn,

Cửa nhà gia thế, chồng con kém người.

Nói ra sợ chị em cười,

Con nhà nho giáo lấy phải người đần ngu.

Rồng vàng tắm nước ao tù,

Người khôn ở với người ngu nặng mình.