Ca dao Công việc, Ca dao Lao động

Cả làng có một thầy đồ

Cả làng có một thầy đồ,

Dạy học thì ít, bắt cua thì nhiều.

Thương thầy, trò cũng muốn theo.

Trò sợ thầy nghèo bán cả trò đi.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *