Ca dao Quan hệ xã hội, Ca dao Tình cảm gia đình, Ca dao Vợ chồng

Cha mẹ ép gả làm dâu nhà người

Thân em mười sáu tuổi đầu,

Cha mẹ ép gả làm dâu nhà người.

Nói ra sợ chị em cười,

Năm ba chuyện thảm, chín mười chuyện cay.

Tôi về đã mấy năm nay,

Buồn riêng thì có, vui rày thì không.

Ngày thời lại nằm không một mình!

Có đêm thức suốt năm canh,

Rau héo, cháo chó, loanh quanh đủ trò…

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *