Ca dao Công việc, Ca dao Lao động

Cha mẹ giàu con thong thả

Cha mẹ giàu con thong thả,

Cha mẹ nghèo con vất vả gian nan.

Sớm mai lên núi đốt than,

Chiều về xuống biển đào hang bắt còng.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *