Ca dao Chống Mỹ cứu nước

Chiều nay “trực chiến” vừa về

Chiều nay “trực chiến” vừa về,

Gặp em bên ruộng mải mê ươm bèo.

Vội vàng, quần xắn, súng đeo,

Cùng em chung sức chăm bèo cho xanh.

Gió đưa làn nước lăn tăn,

Má em ửng đỏ, nhìn anh em cười.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *