Ca dao Chống Mỹ cứu nước

Con ơi, con ngủ cho ngoan

Con ơi, con ngủ cho ngoan,

Mẹ còn cày cấy tập đoàn đồng sâu.

Con ơi, hãy ngủ cho lâu,

Mẹ đi vận tải, bắc cầu, khai mương.

Con ơi, ngủ nhé, mẹ thương,

Mẹ còn đi học ở trường trưa nay.

Con ơi, cứ ngủ cho say,

Đã có mẹ gác máy bay quân thù.

Ngày mai thống nhất, bố về,

Gia đình hạnh phúc, tràn trề niềm vui.

Con ngoan, ngủ nhé, à… ơi …

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *