Ca dao - Tục ngữ hiện đại

Công viên là chốn hẹn hò

Công viên là chốn hẹn hò
Khi đi bụng bé khi về bụng to
Mẹ ơi xin mẹ đừng lo
Bệnh viện phụ sản đã lo giúp rồi.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *