Ca dao Chống Mỹ cứu nước, Ca dao Tình yêu đôi lứa

Hai hào một mớ rau non

Hai hào một mớ rau non,

Giá đắt không bán cô còn đi đâu?

Nghiêng nghiêng vành nón đội đầu,

Cô vượt qua cầu, gánh chạy bon bon.

Cô rằng: “Được gánh rau non,

Dành cho bộ đội, chứ còn đi đâu!”.

Trên trời chiền chiện bay cao,

Dưới sông tiếng hát ngọt ngào như mơ:

“Sông Cầu nước chảy lờ đờ,

Đôi ta thương nhớ bao giờ cho nguôi!”.

Nhớ anh, em tát gàu đôi,

Nước xanh có ánh sao rơi trong gàu.

Máy bay Mỹ lượn trên đầu,

Em vẫn giục gàu tát ánh sao rơi.

Máy bay giặc Mỹ tan rồi,

Em lại cất lời điệu hát xa xưa:

“Sông Cầu nước chảy lờ đờ,

Đôi ta thương nhớ bao giờ cho nguôi!…”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *