Ca dao - Tục ngữ hiện đại

Không cần ai hiểu, chẳng cần ai tin

Không cần ai hiểu, chẳng cần ai tin
Chỉ thích một mình, lạnh lùng, lặng lẽ
Không cần chia sẻ, chẳng cần quan tâm
Chỉ muốn lặng thầm, bình yên là đủ.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *