Ca dao Quan hệ xã hội, Ca dao Tính cách con người, Ca dao Tình cảm gia đình

Làm trai nết đủ năm đường

Làm trai nết đủ năm đường,

Trước tiên điều hiếu đạo thường xưa nay.

Công cha đức mẹ cao dày,

Cưu mang trứng nước những ngày ngây thơ.

Nuôi con khó nhọc đến giờ,

Trưởng thành con phải biết thờ hai thân.

Thức khuya dậy sớm chuyên cần,

Quạt nồng ấp lạnh giữ phần đạo con.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *