Ca dao Chống Mỹ cứu nước

Lúa chín ngập trời nhuộm cả ánh trăng

Lúa chiêm vàng dưới ánh trăng,

Đêm hè lúa nhắn chị Hằng xuống chơi.

Chị Hằng nhìn lúa cả cười,

Lúa chín ngập trời nhuộm cả ánh trăng.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *