Ca dao - Tục ngữ hiện đại

Lùn nhưng phụ tùng đầy đủ

Lùn nhưng phụ tùng đầy đủ
Xấu nhưng kết cấu rõ ràng
Mập nhưng tấp nập người theo

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *