Ca dao Kháng chiến chống Pháp

Nhớ xưa Bác sống giữa rừng ấm vui

Mưa rơi thêm lạnh rừng khuya,

Nghe không gian ngỡ bốn bề mênh mông.

Hành quân nhớ bếp lửa hồng,

Nhớ xưa Bác sống giữa rừng ấm vui.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *