Ca dao - Tục ngữ hiện đại

Râu tôm nấu với ruột bầu

Râu tôm nấu với ruột bầu.
Chồng chan vợ húp gật đầu khen ngon.
Tội là tội nghiệp thằng con.
Ngồi ngoài dòm miệng biết ngon là gì.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *