Ca dao Chống Mỹ cứu nước, Ca dao Tình yêu đôi lứa

Tên em, anh đã khắc lồng tên anh

Anh trên mâm pháo canh trời,

Quà xuân em gửi tận nơi chúc mừng.

Quà em năm chiếc bánh chưng,

Một cân mứt gừng, một chục quả cam.

Hẳn đây nếp cấy đồng làng,

Đám gừng bên giếng, rặng cam sau vườn.

Quà em trăm mến ngàn thương,

Chưa chan mùi vị quê hương ngọt ngào.

Tặng em, anh có gì đâu,

Chiếc lược chải đầu, chiếc nhẫn đeo tay.

Anh làm bằng xác máy bay,

Của quân giặc Mỹ, nhớ ngày lập công.

Dù chưa nên vợ, nên chồng,

Tên em, anh đã khắc lồng tên anh.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *