Ca dao Đất nước, Ca dao Lịch sử

Vườn ai trồng trúc, trồng tre

Vườn ai trồng trúc, trồng tre,

Ở giữa trồng chè, hai bên đào ao.

Ấy nhà một đấng anh hào,

Họ Phan, làng Thái, đồng bào kính yêu.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *